Ansible: 30 модулів для Senior DevOps інженерів (Частина 3)

До того, щоб створювати ПЗ майбутнього залишилося всього 7 модулів Ansible. Знаючи всі 30, ви зможете автоматизувати програмні продукти, а саме —  їхнє доставлення, настройку та розгортання застосунків. 

Це — завершальний матеріал цієї серії. Ми вже переклали та розглянули більшість модулів у попередніх матеріалах: тут і тут. Тож нагадайте собі, якщо треба, або прочитайте, якщо пропустили.

В цій частині розглянемо ті, що слід використовувати для:

 • обробки сервісу,
 • керування користувачами та групами,
 • управління cron,
 • друку повідомлень під час виконання плейбуку,
 • для включення змінних і ролей. 

Поїхали!

service

Цей модуль дозволяє керувати сервісом на цільових вузлах. Ви можете його запускати, зупиняти, перезапускати та перезавантажувати. Для машини на Windows, використайте модуль win_service.

---
- name: service module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Start service httpd, if not started
  service:
   name: httpd
   state: started

 - name: Stop service httpd, if started
  service:
   name: httpd
   state: stopped

 - name: Restart service httpd, in all cases
  service:
   name: httpd
   state: restarted

 - name: Reload service httpd, in all cases
  service:
   name: httpd
   state: reloaded

user

Модуль для керування користувачами на вузлах. Він використовує useradd, якщо користувача потрібно створити, usermod, щоб змінити та userdel, щоб видалити. Ви можете визначити id, групу, оболонку, пароль та інше. Для Windows такі функції виконує модуль win_user.

---
- name: user module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Add the user 'johnd' with a specific uid and group of 'admin'
  user:
   name: johnd
   comment: John Doe
   uid: 1040
   group: admin

 - name: Add the user 'james' with a bash shell, appending the group 'admins' and 'developers' to the user's groups
  user:
   name: james
   shell: /bin/bash
   groups: admins,developers
   append: yes

 - name: Remove the user 'johnd'
  user:
   name: johnd
   state: absent
   remove: yes

 - name: Create a 2048-bit SSH key for user jsmith in ~jsmith/.ssh/id_rsa
  user:
   name: jsmith
   generate_ssh_key: yes
   ssh_key_bits: 2048
   ssh_key_file: .ssh/id_rsa

 - name: Added a consultant whose account you want to expire
  user:
   name: james18
   shell: /bin/zsh
   groups: developers
   expires: 1422403387

group

Group підійде для керування групами на цільових нодах. Працює подібно до user: використовує groupadd для створення, groupmod для зміни та groupdel для видалення груп. Для Windows — win_group.

---
- name: group module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Ensure group "somegroup" exists
  group:
   name: somegroup
   state: present

 - name: Ensure group "docker" exists with correct gid
  group:
   name: docker
   state: present
   gid: 1750
 - name: deleting a group
  group:
   name: groupA
   state: absent

cron

Використовують, щоб керувати записами crontab та визначати змінні середовища.

---
- name: cron module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Ensure a job that runs at 2 and 5 exists. Creates an entry like "0 5,2 * * sh script.sh"
  cron:
   name: "check dirs"
   minute: "0"
   hour: "5,2"
   job: "sh script.sh"
 - name: 'Delete a job from the crontab'
  cron:
   name: "an old job"
   state: absent
 - name: Creates an entry like "APP_HOME=/srv/app" and insert it after PATH declaration
  cron:
   name: APP_HOME
   env: yes
   job: /srv/app
   insertafter: PATH

debug

Цей модуль використовують для друку оператора під час виконання плейбуку. Він може стати в пригоді для налагодження змінних або виразів. Додайте атрибут msg для відображення кастомного повідомлення та var для відображення змінної.

---
- name: debug module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Print a simple statement
   debug:
   msg: "Hello World! A custom message"
 - name: Get uptime information
  shell: /usr/bin/uptime
  register: result

 - name: Print return information from the previous task
  debug:
   var: result
   verbosity: 2

include_vars

Модуль include_vars можна використовувати, щоб динамічно завантажувати змінну з файлу або каталогу під час виконання завдання. Модуль не перезаписує жодних змінних вказаних за допомогою set_fact.

---
- name: include_vars module
 hosts: all
 tasks:
 - name: include a variable file
  include_vars: 
   file: name_vars.yml
 - name: include a variable file conditionally
  include_vars: 
   file: vars-Debian.yml
  when: ansible_os_family == 'Debian'
 - name: Include all .yaml files in vars directory except bastion.yaml
  include_vars:
   dir: vars
   ignore_files:
    - 'bastion.yaml'
   extensions:
    - 'yaml'

include_role

Цей модуль динамічно завантажує та виконує вказану роль як завдання:

---
- name: include_roles module
 hosts: all
 tasks:
 - name: include role myrole
  include_role:
   name: myrole
 - name: Run tasks/other.yaml instead of main.yaml
  include_role:
   name: myrole
   tasks_from: other
 - name: Pass variables to role
  include_role:
   name: myrole
  vars:
   rolevar1: value from task
 - name: Conditional role
  include_role:
   name: myrole
  when: not idontwanttorun

Висновок

Тепер ви знаєте 30 модулів Ansible, які допоможуть автоматизувати різні завдання. Управляйте конфігурацією, оркеструйте, централізовано встановлюйте застосунки та одночасно виконуйте типові завдання на групі систем. І буде вам щастя у DevOps!
А щоб закріпити матеріал та відкрити ще більше можливостей цього ПЗ — радимо наш курс «Адміністрування та автоматизація за допомогою Ansible». Зробіть навички роботи з цим інструментом своєю перевагою.

Залишити відповідь

Дякуємо, що поділились