Ansible: 30 модулів для Senior DevOps інженерів (Частина 2)

А що як ми скажемо, що ваша DeLorean створювала б вам менше проблем, якби всі процеси були автоматизовані? Подорожі в часі стали б приємнішими та передбачуванішими 🤔

Продовжуємо серію статей про автоматизацію з Ansible. Переклали другу частину матеріалу з цієї теми, щоб ви могли покращити свої навички. 

Частину модулів ми розглянули у попередньому матеріалі. Тепер перейдемо до тих з них, що пов’язані з керуванням різними файлами та їх атрибутами.

Це модулі для:

 • копіювання або завантаження файлів, 
 • стиснення та розпакування файлів,
 • створення та видалення,
 • керування дозволами на файл або конфігурацією у них,
 • пошуку файлу та заміни тексту всередині.

Почнімо!

copy

Дозволяє копіювати файл з локальної або віддаленої машини на іншу. Для машини з Windows використайте модуль win_copy. Ось як це працює:

---
- name: copy module
 hosts: localhost
 tasks:
 - name: copy a file from local machine to local machine
  copy:
   src: files/src.txt
   dest: files/dest.txt
---
- name: copy module
 hosts: all
 tasks:
 - name: copy a file from remote machine to remote machine
  copy:
   src: /etc/src.txt
   dest: /etc/dest.txt

 - name: copy a file from local machine to remote machine with owner and permissions
  copy:
   src: files/src.txt
   dest: /etc/dest.txt
   owner: foo
   group: foo
   mode: '0644'

fetch

Цей модуль знадобиться, коли потрібно отримати файл з віддаленої машини на локальну. Знайдете ці файли на локальній машині у директорії з іменем хоста. 

---
- name: fetch module
 hosts: all
 tasks:
 - name: copy a file from remote machine to local machine
  fetch:
   src: /var/log/access.log
   dest: /var/log/fetched

 - name: copy a file from local machine to remote machine with owner and permissions
  copy:
   src: files/src.txt
   dest: /etc/dest.txt
   owner: foo
   group: foo
   mode: '0644'

Ви також можете видалити структуру батьківського каталога для файлу. Для цього  встановіть значення true в аргументі flat.

---

- name: fetch module
 hosts: all
 tasks:
 - name: copy a file from remote machine to local machine without parent folder structure.
  fetch:
   src: /var/log/access.log
   dest: /var/{{ inventory_hostname }}/
   flat: true

get_url

get_url підійде, коли потрібно завантажити файли з HTTPS, HTTP чи FTP серверів. Цей модуль зазвичай використовує проксі, налаштований для ноди. Ви також можете налаштувати спеціальний проксі. Для цього встановіть змінну середовища або використайте параметр use_proxy.

---
- name: get_url module
 hosts: all
 tasks:
 - name: download tomcat from apache 
  get_url:
   url: https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-8/v8.5.81/bin/apache-tomcat-8.5.81-deployer.tar.gz
   dest: /tmp/download/tomcat
   mode: 0755
   owner: tomcat
   group: tomcat

archive

Модуль для архівування: створює стиснені пакунки файлів у форматах zip, tar, gz, bz2 та xz. За замовчуванням він передбачає, що файл, який ви намагаєтесь стиснути, існує та не копіює перед цим вихідний файл на цільовий вузол.

Проте варто пам’ятати, що тип пакунка, який ми використовуємо для архіву, має бути встановлений на цільовій машині. 

---
- name: archive module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Compress directory /path/to/foo/ into /path/to/foo.tgz
  archive:
   path: /path/to/foo
   dest: /path/to/foo.tgz
 - name: Compress regular file /path/to/foo into /path/to/foo.gz and remove it
  archive:
   path: /path/to/foo
   remove: yes
 - name: Create a bz2 archive of multiple files, rooted at /path
  archive:
   path:
   - /path/to/foo
   - /path/wong/foo
   dest: /path/file.tar.bz2
   format: bz2
 - name: Create a gz archive of a globbed path, while excluding specific dirnames
  archive:
   path:
   - /path/to/foo/*
   dest: /path/file.tar.bz2
   exclude_path:
   - /path/to/foo/bar
   - /path/to/foo/baz
   format: gz

unarchive

unarchive використовують, щоб розпакувати те, що ми запакували за допомогою попереднього модуля. Він також може скопіювати файл на віддалений сервер перед тим, як розпакувати його. 

Модуль використовує команди unzip та tar -xzf, тож їх треба встановити на цільових нодах. Для вузла Windows використайте win_unzip.

---
- name: unarchive module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Extract foo.tgz into /var/lib/foo
  unarchive:
   src: foo.tgz
   dest: /var/lib/foo

 - name: Unarchive a file that is already on the remote machine
  unarchive:
   src: /tmp/foo.zip
   dest: /usr/local/bin
   remote_src: yes

 - name: Unarchive a file that needs to be downloaded 
  unarchive:
   src: https://example.com/example.zip
   dest: /usr/local/bin
   remote_src: yes

file

Цей модуль відповідає за такі задачі, як створення або видалення файлів та директорій, створення символьних посилань, додавання та редагування дозволів на файли та каталоги та інше. 

Для машин на Windows використайте модуль win_file.

---
- name: file module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Create a file
  file:
   path: /etc/foo.conf
   state: touch
   mode: u=rw,g=r,o=r
 - name: Create a directory if it does not exist
  file:
   path: /etc/some_directory
   state: directory
   mode: '0755'
 - name: Remove file (delete file)
  file:
   path: /etc/foo.txt
   state: absent
 - name: Change file ownership, group and permissions
  file:
   path: /etc/foo.conf
   owner: foo
   group: foo
   mode: '0644'
 - name: Create a symbolic link
  file:
   src: /file/to/link/to
   dest: /path/to/symlink
   owner: foo
   group: foo
   state: link

acl

Модуль використовують, щоб створювати та змінювати записи списку контролю доступу. Для цього модуля потрібно, щоб у цільовій файловій системі було увімкнено acl та щоб були встановлені двійкові файли getfacl та setfacl.

Для Windows підійде модуль win_acl.

---
- name: acl module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Grant user Joe read access to a file
  acl:
   path: /etc/foo.conf
   entity: joe
   etype: user
   permissions: r
   state: present

 - name: Removes the acl for Joe on a specific file
  acl:
   path: /etc/foo.conf
   entity: joe
   etype: user
   state: absent

 - name: Sets default acl for joe on foo.d
  acl:
   path: /etc/foo.d
   entity: joe
   etype: user
   permissions: rw
   default: yes
   state: present

template

Template або шаблон в Ansible — це файл з усіма параметрами конфігурації, що надає динамічні значення як змінні. Коли виконується плейбук, у залежності від умов, за допомогою механізму шаблонів Jinja2, змінні отримують відповідні значення.

Такою умовою може бути, наприклад, який кластер ви використовуєте. 

Файли шаблонів зазвичай мають розширення .j2.

Цей модуль робить дві речі: спершу замінює у файлі шаблону синтаксичні змінні інтерполяції Jinja2 на фактичні значення, а потім копіює (scp) файл на віддалений сервер.

---
- name: template module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Template a file to /etc/file.conf
  template:
   src: /mytemplates/foo.j2
   dest: /etc/file.conf
   owner: bin
   group: wheel
   mode: '0644'

find

Працює так само як і команда Linux find — допомагає знайти файли та каталоги за різними критеріями пошуку. Для Windows використовуйте win_find.

---
- name: find module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Recursively find /tmp files older than 2 days
  find:
   paths: /tmp
   age: 2d
   recurse: yes

 - name: Recursively find /tmp files older than 4 weeks and equal or greater than 1 megabyte
  find:
   paths: /tmp
   age: 4w
   size: 1m
   recurse: yes

 - name: Recursively find /var/tmp files with last access time greater than 3600 seconds
  find:
   paths: /var/tmp
   age: 3600
   age_stamp: atime
   recurse: yes

replace

Модуль використовують для заміни всіх екземплярів шаблону у файлі. Він підтримує регулярні вирази, а також перед заміною може створити резервну копію файлу.

---
- name: replace module
 hosts: all
 tasks:
 - name: Ansible replace Unix with Linux
  replace:
   path: /etc/ansible/sample.txt
   regexp: 'Unix'
   replace: 'Linux'
 - name: Replace before the expression till the begin of the file
  replace:
   path: /etc/apache2/sites-available/default.conf
   before: '# live site config'
   regexp: 'Unix'
   replace: 'Linux'
 - name: Replace between the expressions and create a backup
  replace:
   path: /etc/hosts
   after: '<VirtualHost [*]>'
   before: '</VirtualHost>'
   regexp: 'Unix'
   replace: 'Linux'
   backup: yes

lineinfile

Модуль lineinfile стане в пригоді, коли ви хочете додати, видалити або змінити один рядок у файлі. Ви можете використовувати регулярні вирази, щоб точно визначити рядок перед зміною або видаленням.

Ви зможете повторно використовувати та змінювати рядок. Це можна зробити за допомогою регулярного виразу зі зворотним посиланням. А щоб внести зміни у певну частину файлу, використайте атрибути insertafter і insertbefore.

---
- name: lineinfile module
 hosts: all
 tasks:
 - name: adding a line
  lineinfile:
   path: /etc/selinux/config
   regexp: '^SELINUX='
   line: SELINUX=enforcing

 - name: deleting a line
  lineinfile:
   path: /etc/sudoers
   state: absent
   regexp: '^%wheel'

 - name: Replacing a line
  lineinfile:
   path: /etc/hosts
   regexp: '^127\.0\.0\.1'
   line: 127.0.0.1 localhost
 - name: replace a line only after a specified string 
  lineinfile:
   path: /etc/httpd/conf/httpd.conf
   regexp: '^Listen '
   insertafter: '^#Listen '
   line: Listen 8080

blockinfile

blockinfile встановлює, оновлює або вилучає блок у багаторядковому тексті. Блок матиме маркер, що позначає його початок та кінець, щоб зробити завдання ідемпотентним. Це таке завдання, яке можна виконати кілька разів без зміни кінцевого результату після першої ітерації.

За замовчуванням модуль додасть блок у кінці файлу. 

---
- name: blockinfile module
 hosts: all
 tasks:
 - name: insert a block into a file
  blockinfile:
   path: /etc/ssh/sshd_config
   block: |
    Match User ansible-agent
    PasswordAuthentication no
 - name: Insert/Update HTML surrounded by custom markers after <body> line
  blockinfile:
   path: /var/www/html/index.html
   marker: "<!-- {mark} ANSIBLE MANAGED BLOCK -->"
   insertafter: "<body>"
   block: |
    <h1>Welcome to {{ ansible_hostname }}</h1>
    <p>Last updated on {{ ansible_date_time.iso8601 }}</p>

Висновок

Вітаємо, ви щойно стали вправніше на 12 модулів Ansible! У наступному матеріалі розглянемо ще 7 модулів, щоб ви ще більше розумілися на автоматизації.

Якщо ж хочете сміливо додати навички роботи з Ansible до свого резюме — реєструйтесь на наш курс «Адміністрування та автоматизація за допомогою Ansible». Там ви отримаєте комплексні знання, які одразу зможете застосувати на своєму проєкті.

Залишити відповідь

Відповідь на коментар

Коментарі (1)

  Дякуємо, що поділились