Команди mount & umount: що про них треба знати

Для монтування/розмонтування файлової системи в Linux використовуються команди mount/umount.

Синтаксис команди mount:

mount [-lhV]
mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype] [-O optlist]
mount [-fnrsvw] [-o option[,option]...] device|dir
mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device|dir

Синтаксис команди umount:

umount [-hV]
umount -a [-dflnrv] [-t vfstype] [-O options]
umount [-dflnrv] {dir|device}...

Опис mount

Всі файли в Linux об’єднані в файлову систему. Ці файли можуть бути розподілені за  різними носіями (віртуальним, фізичним або мережевим). Команда mount монтує пристрій і дозволяє приєднати файли, що зберігаються на жорсткому диску, до загального дерева каталогів.

Зазвичай команда mount пишеться так:

mount [device_name] [mount_point]

Або вказуємо тип файлової системи:

mount -t type_fs device dir

Таким чином ми повідомляємо ядру, що потрібно приєднати файлову систему пристрою (вказуємо її тип замість type) до каталогу dir.

Якщо нам відомий тільки каталог або пристрій, наприклад:

mount/dir

mount шукає запис точки монтування в файлі /etc/fstab і намагається її змонтувати.

Опис umount

Ця команда відокремлює файлову систему пристрою від загальної файлової системи. Розмонтування неможливе в тому випадку, якщо файлова система носія зайнята, наприклад, коли запущений якийсь процес, використовується файл підкачки або ви перебуваєте в поточній момент в точці монтування цієї ж файлової системи.

Файли /etc/fstab і /etc/mtab

Команда:

umount -a [-t type] [-O optlist]

Вона вказує на те, що всі файлові системи, згадані в fstab (відповідного типу/параметрів) повинні бути демонтовані та зупинені (крім тих, для яких вказана опція noauto).

При монтуванні файлової системи, згаданої в fstab і mtab, необхідно вказати тільки пристрій або точку монтування. Змонтовані файлові системи зберігаються в файлі etc/mtab.

Чи не root`ом єдиним

Як правило, тільки привілейований користувач має право монтувати файлову систему. Однак, коли рядок містить слово user, монтуванням може зайнятися і звичайний користувач.

Пропишемо ось таку команду:

/dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide

Кожен користувач може змонтувати файлову систему iso9660 на CD-ROM, використовуючи команду:

mount /dev/cdrom

або

mount /cd

Bind

Команда bind дозволяє змонтувати частину файлової системи в інший каталог, причому вихідна точка монтування не видаляється.

Синтаксис цієї команди:

mount --bind olddir newdir

або використовуємо ключ

mount -B olddir newdir

Після введення цієї команди вміст каталогу olddir буде доступний в обох каталогах. Таким чином можна змонтувати й окремі файли:

mount --bind foo foo

Переміщення змонтованої файлової системи

У Linux є можливість автоматично переміщати змонтовані файли. Це робиться командою:

mount --move olddir newdir

або

mount -M olddir newdir

Тепер вміст каталогу olddir з’явиться і в newdir. Точкою монтування буде каталог olddir.

Основні ключі

-a — монтування всіх файлових систем, які згадуються в файлі /etc/tab (крім тих, які зазначені як “noauto” або змонтовані раніше);

-d — все, крім власне системного виклику mount. При додаванні ключа -v система намагається з’ясувати, що ж насправді намагається зробити mount;

 -f — монтування пошкодженого розділу, що небезпечно/скасування запису всіх питань в разі, якщо монтування здійснюється в режимі читання;

 -n — монтування файлів, які не згадані в /etc/mtab;

 -r — монтування файлової системи в режимі “тільки для читання”;

 -w, --rw — монтування файлової системи за умовчанням в режимі читання/запису.

Для від’єднання досить вказати точку монтування, ім’я пристрою та опцію -a/-A. Для форсованого розмонтування системи потрібно ввести ключ -f. Однак, робити це не рекомендується, оскільки так можна пошкодити дані файлової системи та порушити роботу ОС.

Як монтувати/демонтувати файлову систему — розповідаємо і демонструємо на практиці в рамках нашого авторського курсу Linux базовий рівень!

Залишити відповідь

Дякуємо, що поділились